سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران با امکان ارائه ترافیک نامحدود در کشور

سرور اختصاصی ایران - پلان اول


شروع از   ریال12,000,000
ماهانه

ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 16GB
پردازنده - CPU Intel® Xeon® E5620
تعداد هسته CPU 4Cores/8Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1


سرور اختصاصی ایران - پلان دوم


شروع از   ریال16,900,000
ماهانه

ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 32GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5620
تعداد هسته CPU 8Cores/16Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1


سرور اختصاصی ایران - پلان سوم


شروع از   ریال21,000,000
ماهانه

ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 32GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® X5660
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1


سرور اختصاصی ایران - پلان چهارم


شروع از   ریال28,000,000
ماهانه

ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 64GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2620 V2
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
فضای هارد 2x300-SAS
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1


سرور اختصاصی ایران - پلان پنجم


شروع از   ریال45,000,000
ماهانه

ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 128GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2650 V2
تعداد هسته CPU 20Cores/40Threads
فضای هارد 2x250-SSD
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1


Powered by WHMCompleteSolution