سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران با امکان ارائه ترافیک نامحدود در کشور

سرور اختصاصی ایران - پلان اول

رم 16GB
پردازنده - CPU Intel® Xeon® E5620
تعداد هسته CPU 4Cores/8Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

شروع از
ریال16,000,000
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران - پلان دوم

رم 32GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5620
تعداد هسته CPU 8Cores/16Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

شروع از
ریال1,900,000
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران - پلان سوم

رم 32GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® X5660
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

شروع از
ریال23,000,000
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران - پلان چهارم

رم 64GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2620 V2
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
فضای هارد 2x300-SAS
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

شروع از
ریال32,000,000
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران - پلان پنجم

رم 128GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2650 V2
تعداد هسته CPU 20Cores/40Threads
فضای هارد 2x250-SSD
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

شروع از
ریال64,000,000
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution